Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”_ informuje, że Emitent objął 54 udziały w kapitale zakładowym BlueKey sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, reprezentujących 54 proc. kapitału zakładowego tej spółki. Udziały zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 2700,00 zł.

Emitent wyjaśnia, że założenie BlueKey sp. z o.o. jest przejawem realizacji strategii Emitenta w obszarze linii biznesowej Connected Realities. Celem spółki jest stworzenie unikalnej wartości, dzięki łączeniu ze sobą świata materialnego i wirtualnej rzeczywistości, przez wykorzystanie wzajemnych interakcji pomiędzy nimi oraz tworzenie na tej podstawie nowych produktów na płaszczyźnie działalności związanej z Wirtualnymi Escape Roomami.

Emitent wskazuje, że do współpracy w ramach BlueKey sp. z o.o. pozyskał doświadczonych partnerów:

Michał Wróblewski, który objął 27 udziałów w kapitale zakładowym BlueKey sp. z o.o., reprezentujących 27% proc. kapitału zakładowego tej spółki. Michał Wróblewski jest jednym z najlepszych ekspertów od wirtualnej rzeczywistości w Polsce. Jego doświadczenie pozwoli na wykorzystanie pełnego potencjału technologii.

Tomasz Głodkowski, który objął 11 udziałów w kapitale zakładowym BlueKey sp. z o.o., reprezentujących 11% proc. kapitału zakładowego tej spółki. Tomasz Głodkowski to świadomy manager, którego pasją jest świat pokojów zagadek. Jego doświadczenie w prowadzeniu projektów wirtualnych Escape Roomów pozwoli na sprawną realizację planów spółki.

Spotlight Agency Sp. z o.o., która objęła 8 udziałów w kapitale zakładowym BlueKey sp. z o.o., reprezentujących 8% proc. kapitału zakładowego tej spółki. Spotlight Agency Sp. z o.o. specjalizuje się w influencer marketingu posiadając w swoim portfolio takie projekty jak Team X, który generuje co miesiąc ponad 30 milionów wyświetleń oraz innych topowych polskich influencerów z milionowymi zasięgami. Doświadczenie i kompetencje agencji pomogą w przeniesieniu Escape Roomów do mainstreamu przemysłu rozrywkowego.