Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 22 listopada 2010 roku otrzymał uchwałę nr 1201/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 listopada 2010 roku, na mocy której określony został pierwszy dzień notowania 759.247 praw do akcji serii C Spółki na dzień 24 listopada 2010 roku.
Wyżej wskazane instrumenty finansowe będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „INWESTPL-PDA” i oznaczeniem „INWA”.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu