Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 14 lutego 2011 roku otrzymał uchwałę nr 203/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 lutego 2011 roku, na mocy której określony został pierwszy dzień notowania 7.863.087 akcji serii A, B i C Spółki na dzień 17 lutego 2011 roku.
Wyżej wskazane instrumenty finansowe będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „INWESTPL” i oznaczeniem „INW” oraz kodem ISIN PLINSTC00010.
Jednocześnie na dzień 16 lutego został wyznaczony ostatni dzień notowania 759.247 praw do akcji serii C.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 i ust.2 pkt.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu