Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 20 listopada 2012 r. zostało wysłane do Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, który obecnie pełni zadania Animatora Rynku dla akcji Inwestycje.pl S.A, wypowiedzenie umowy o podtrzymanie płynności na rynku NewConnect z zachowaniem przewidzianego w umowie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Intencją Emitenta jest niezwłoczne podpisanie umowy o świadczenie usług Animatora Rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu z innym podmiotem posiadającym wymagane uprawnienia, w terminie zapewniającym ciągłość wspomagania płynności akcji Spółki. O podpisaniu nowej umowy o świadczeniu usług podtrzymania płynności akcji Spółki na rynku NewConnect, Zarząd Inwestycje.pl S.A. poinformuje osobnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
  • Rafał Blum – Członek Zarządu