Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% liczby głosów podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 30 czerwca 2011 roku.

 1. IKENGA INVESTMENT Corporation Limited
  a. liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 5.440.000
  b. liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 5.440.000
  c. udział w liczbie głosów na WZ : 81.04%
  d. udział w ogólnej liczbie głosów: 69.18%
 2. Grzegorz Czapla
  a. liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 735.052
  b. liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 735.052
  c. udział w liczbie głosów na WZ: 10.95%
  d. udział w ogólnej liczbie głosów: 9.35%
 3. Lech Dworaczyński
  a. liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 368.938
  b. liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 368.938
  c. udział w liczbie głosów na WZ: 5.50%
  d. udział w ogólnej liczbie głosów: 4.69%

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia reprezentowanych było 6.712.524 akcji uprawniających łącznie do oddania 6.712.524 głosów, co stanowiło 85.37% ogólnej liczby głosów.