Zarząd Spółki Inwestycje.pl S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 9 maja 2017 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym ZWZ posiadali następujący akcjonariusze:

 1. Mestina Capital Ltd.
  a. liczba akcji zarejestrowanych na WZ 58.000.000
  b. liczba głosów z zarejestrowanych akcji 58.000.000
  c. udział w liczbie głosów na WZ 91,43%
  d. udział w ogólnej liczbie głosów 53,77%
 2. Dariusz Ilski
  a. liczba akcji zarejestrowanych na WZ 5.440.000
  b. liczba głosów z zarejestrowanych akcji 5.440.000
  c. udział w liczbie głosów na WZ 8,57%
  d. udział w ogólnej liczbie głosów 5,04%

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia reprezentowanych było 63.440.000 akcji uprawniających łącznie do oddania 63.440.000 głosów, co stanowiło 58,82 % ogólnej liczby głosów.