Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna przekazuje wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbędzie się 30 czerwca 2016 r. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w tym Walnym Zgromadzeniu:1. Akcjonariusz: MESTINA CAPITAL LIMITED
a. Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 58.000.000
b. Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 58.000.000
c. Rodzaj akcji: Akcje zwykłe na okaziciela serii D
d. Siedziba: Nikozja, Vyzantiou, 30, 2nd Floor, Flat/Office 22, Strovolos, P.C. 2064, Nikozja, Cypr

  1. Akcjonariusz: Business Consulting For Enterprises Sp. z o.o.
    a. Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 20.000.000
    b. Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 20.000.000
    c. Rodzaj akcji: Akcje zwykłe na okaziciela serii D
    c. Siedziba: Wrocław, Partyzantów 127/16, 51-679 Wrocław

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia reprezentowanych było 78.000.000 akcji uprawniających łącznie do oddania 78.000.000 głosów, co stanowiło 72,31% ogólnej liczby głosów.