Zarząd Spółki Inwestycje.pl S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 30 czerwca 2015 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym ZWZ posiadali następujący akcjonariusze:

  1. Ikenga Investment Corporation Ltd.
    a. liczba akcji zarejestrowanych na WZ 5.440.000
    b. liczba głosów z zarejestrowanych akcji 5.440.000
    c. udział w liczbie głosów na WZ 100%
    d. udział w ogólnej liczbie głosów 69,18%

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia reprezentowanych było 5.440.000 akcji uprawniających łącznie do oddania 5.440.000 głosów, co stanowiło 69,18% ogólnej liczby głosów.