Zarząd Spółki Inwestycje.pl S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 30 czerwca 2014 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym ZWZ posiadali następujący akcjonariusze:1.Ikenga Investment Corporation Ltd.
a.liczba akcji zarejestrowanych na WZ 5.440.000
b.liczba głosów z zarejestrowanych akcji 5.440.000
c.udział w liczbie głosów na WZ 98,64%
d.udział w ogólnej liczbie głosów 69,18%

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia reprezentowanych było 5.515.000 akcji uprawniających łącznie do oddania 5.515.000 głosów, co stanowiło 70,14% ogólnej liczby głosów.