Zarząd Spółki Inwestycje.pl S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 29 czerwca 2018 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym ZWZ posiadali następujący akcjonariusze:

  1. Akcjonariusz: MESTINA CAPITAL LIMITED
    a. Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 58.000.000
    b. Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 58.000.000
    c. Rodzaj akcji: Akcje zwykłe na okaziciela serii D
    d. Siedziba: Nikozja, Vyzantiou, 30, 2nd Floor, Flat/Office 22, Strovolos, P.C. 2064, Nikozja, Cypr

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia reprezentowanych było 58.000.000 akcji uprawniających łącznie do oddania 58.000.000 głosów, co stanowiło 53,77% ogólnej liczby głosów.