Zarząd Spółki Inwestycje.pl S.A. „Spółka” informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r. „ZWZ” akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ byli:

  1. Akcjonariusz: Inwestorzy.TV SA
    a. Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 75.000.000
    b. Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na ZWZ: 75.000.000
    c. Udział procentowy w liczbie głosów na ZWZ: 100%
    d. Udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce: 69,53%