Zarząd Spółki Inwestycje.pl S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 28 czerwca 2013 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym ZWZ posiadali następujący akcjonariusze:

1.Ikenga Investment Corporation Ltd.
a. liczba akcji zarejestrowanych na WZ 5.440.000
b. liczba głosów z zarejestrowanych akcji 5.440.000
c. udział w liczbie głosów na WZ 97,00%
d. udział w ogólnej liczbie głosów 69,18%

  1. Prometeia Capital Sp. z o.o.
    a. liczba akcji zarejestrowanych na WZ 168.534
    b. liczba głosów z zarejestrowanych akcji 168.534
    c. udział w liczbie głosów na WZ 3,00%
    d. udział w ogólnej liczbie głosów 2,14%

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia reprezentowanych było 5.608.534 akcji uprawniających łącznie do oddania 5.608.534 głosów, co stanowiło 71,33% ogólnej liczby głosów.