Zarząd Spółki Inwestycje.pl S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 17 lipca 2012 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym ZWZ posiadali następujący akcjonariusze:

 1. Ikenga Investment Corporation Ltd.
  a. liczba akcji zarejestrowanych na WZ 5.440.000
  b. liczba głosów z zarejestrowanych akcji 5.440.000
  c. udział w liczbie głosów na WZ 84,70%
  d. udział w ogólnej liczbie głosów 69,18%
 2. Grzegorz Czapla
  a. liczba akcji zarejestrowanych na WZ 702.362
  b. liczba głosów z zarejestrowanych akcji 702.362
  c. udział w liczbie głosów na WZ 10,94%
  d. udział w ogólnej liczbie głosów 8,93%

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia reprezentowanych było 6.422.565 akcji uprawniających łącznie do oddania 6.422.565 głosów, co stanowiło 81,68% ogólnej liczby głosów.