Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”_ przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%. liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 28.02.2021 roku:

1/ Artur Błasik – liczba akcji oraz głosów z akcji: – 81.500.000 – udział w głosach na WZ – 79,49 % – udział w ogólnej liczbie głosów – 71,94 %;
2/ January Ciszewski – liczba akcji oraz głosów z akcji: – 10.407.483 – udział w głosach na WZ – 10,15 % – udział w ogólnej liczbie głosów – 9,19 %