Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”_ przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%. liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 04.09.2020 roku:

1/ Inwestorzy.TV S.A. – liczba akcji oraz głosów z akcji: – 75000000 – udział w głosach na WZ – 100,00% – udział w ogólnej liczbie głosów – 69,53%