Zarząd Spółki Inwestycje.pl S.A. _”Spółka”_ informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 kwietnia 2020 r. _”NWZ”_ akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na NWZ byli:
1. Akcjonariusz: Inwestorzy.TV SA
a. Liczba akcji zarejestrowanych na NWZ: 75.000.000
b. Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na NWZ: 75.000.000
c. Udział procentowy w liczbie głosów na NWZ: 100%
d. Udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce: 69,53%

Reprezentacja: Przemysław Spyra – Prezes Zarządu