Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 29 grudnia 2010 roku Spółka uzyskała dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji. W związku z powyższym, od dnia 3 stycznia 2011 roku Inwestycje.pl S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI, w zakresie dotyczącym spółek, których instrumenty finansowe są wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
§ 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z ESPI