Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 9 listopada 2010 roku na podstawie decyzji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emitent uzyskał dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji, systemu przekazywania raportów bieżących oraz okresowych.

W związku z powyższym od dnia 9 listopada 2010 roku Inwestycje.pl S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna:
§ 10 Załącznika do Uchwały Nr 450/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 września 2009 r.

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu