Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30 czerwca 2011 roku w dniu 26 lipca 2011 roku podjął uchwałę dotyczącą ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D.
Cena emisyjna akcji serii D została ustalona na poziomie 1,00 zł (jeden złoty) za akcję. Uzasadnieniem ceny emisyjnej na powyższym poziomie jest wysokość środków stanowiących zapotrzebowanie na realizację kluczowych dla strategii Spółki przejęć.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu