Zarząd Inwestycje.pl S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 12 grudnia 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1270/2019 w sprawie upomnienia Spółki.

Upomnienie Spółki nastąpiło na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO) oraz w związku z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

Zarząd Spółki jednocześnie wskazuje, iż kara upomnienia związana jest z nieprzekazaniem przez Emitenta w trybie i na warunkach obowiązujących w ASO, raportu okresowego za III kwartał 2019 r. tj. Spółka omyłkowo do raportu okresowego załączyła raport kwartalny za II kwartał 2019 r., zamiast raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r. (Raport okresowy EBI nr 17/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.)

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Przemysław Spyra – Prezes Zarządu