Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 3 stycznia 2011 roku Spółka otrzymała zawiadomienia od akcjonariuszy Spółki związane ze zmianą stanów posiadania wynikających z rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Inwestycje.pl S.A. w drodze emisji akcji serii C. Spółka przekazuje w załączeniu przedmiotowe zawiadomienia.

Załączniki: