Zarząd Spółki Inwestycje.pl S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2014 r. wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7,8,9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Anna Sołowska-Łabaz – Prezes Zarządu


Załączniki: