Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 14.08.2020 roku, w obecności notariusza – Beaty Rozdolskiej – prowadzącej Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy ul. Sokolniczej 5/9, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Emitent podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Jednocześnie Spółka informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad.
Spółka informuje również o braku zgłoszonych do protokołu, podczas obrad walnego zgromadzenia, sprzeciwów do uchwał.

Uchwalono przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia. Kontynuacja obrad nastąpi w dniu 11.09.2020 roku o godzinie 10:00, w Kancelarii Notarialnej w której odbyła się pierwsza cześć Walnego Zgromadzenia przed uchwaleniem ww. przerwy.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 6), 7), 7a), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Przemysław Spyra – Prezes Zarządu


Załączniki: