Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 11 stycznia 2011 roku Spółka otrzymała zawiadomienia o transakcjach na akcjach Inwestycje.pl S.A. od osób posiadających dostęp do informacji poufnych. Spółka przekazuje w załączeniu przedmiotowe zawiadomienia.

Załączniki: