Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 29 lipca 2011 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Grzegorza Czapli o transakcjach na akcjach Inwestycje.pl S.A. Spółka przekazuje w załączeniu przedmiotowe zawiadomienie.

Załączniki: