Zarząd Inwestycje.pl S.A. „Spółka” informuje, iż w dniu 16 lutego 2018 r. otrzymał zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku ze zmianą stanu posiadania akcji od następujących podmiotów:
1_ AFCI Holdings Limited,
2_ Cumpleano Limited.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść zawiadomień, o których mowa powyżej

Załączniki: