Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 18 stycznia 2013 r. zgodnie z ustaleniami pomiędzy Spółką a Autoryzowanym Doradcą została rozwiązana umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy Spółki przez Prometeia Capital sp. z o.o. Rozwiązanie powyższej umowy skutkuje z dniem 31 stycznia 2013 r.

Jednocześnie w dniu 18 stycznia 2013 r. została zawarta umowa na podstawie której Prometeia Capital sp. z o.o. z dniem 1 lutego 2013 r. będzie świadczyć usługi bieżącego doradztwa dla Spółki w zakresie strategii rozwoju i kreacji wartości przedsiębiorstwa.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 18) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Rafał Blum – Członek Zarządu