W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 13/2020 z dnia 05.09.2020, Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”_ informuje, że w dniu 05.09.2020 roku rozpoczyna skup akcji własnych Emitenta.

Jako załączniki do niniejszego raportu Emitent ogłasza zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta, notowanych i nienotowanych na rynku NewConnect, wraz ze szczegółowymi zasadami składania i przyjmowania ofert oraz realizacji skupu akcji własnych.

Załączniki: