Zarząd Inwestycje.pl S.A. informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2012 r. w dniu 6 czerwca 2012 r. Pan Grzegorz Czapla złożył Radzie Nadzorczej rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Rezygnacja skutkuje z dniem 1 lipca 2012 r.

Powodem złożenia rezygnacji jest umożliwienie Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały powołania z dniem 1 lipca 2012 r. Pana Grzegorza Czapli na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgodnie z projektem uchwał ZWZ zaprezentowanym w raporcie bieżącym nr 7/2012.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu