Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2014 roku do spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji Pana Grzegorza Czapli z członkostwa w Radzie Nadzorczej i pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.

Rada Nadzorcza zobowiązuje się do podjęcia niezwłocznych działań mających na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej oraz wybór nowego Przewodniczącego.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Anna Sołowska-Łabaz – Prezes Zarządu