Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 1 września 2016 roku do spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji Pana Rafała Bluma z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta. Rada Nadzorcza zobowiązuje się do podjęcia niezwłocznych działań mających na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Anna Sołowska-Łabaz – Prezes Zarządu