Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, iż do spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji Pana Rafała Tomkowicza z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta. Jednocześnie Rada Nadzorcza zobowiązuje się do podjęcia niezwłocznych działań mających na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Anna Sołowska-Łabaz – Wiceprezes Zarządu