Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 31 marca 2021 roku pan Przemysław Spyra złożył rezygnację ze stanowiska Prezesa Zarządu Emitenta oraz z udziału w Zarządzie Emitenta. Jako powód rezygnacji wskazano zrealizowanie celu strategicznego, jakim było doprowadzenie Emitenta do momentu, w którym zaprzestał on prowadzenia dotychczasowej działalności w branży mediowej, a rozpoczął działalność w nowej branży (produkcja gier wideo).

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Paweł Flieger – Prezes Zarządu