Zarząd Inwestycje.pl S.A., informuje, że w dniu 28 czerwca 2011 Pan Dariusz Ilski, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu złożył na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Lecha Dworaczyńskiego rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Złożenie rezygnacji związane jest z umożliwieniem podjęcia przedstawionej przez głównego akcjonariusza Inwestycje.pl S.A. IKENGA Investment Corporation Ltd uchwały podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, dotyczącej powołania Pana Dariusza Ilskiego w skład Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11)Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu