Zarząd Inwestycje.pl S.A. („Spółka”) informuje, że 19.08.2019 roku członek zarządu Spółki, Pan Tomasz Krawczyk złożył rezygnację z pełnionej funkcji w zarządzie Spółki. Pan Tomasz Krawczyk nie podał przyczyn rezygnacji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Przemysław Spyra – Prezes Zarządu