Zarząd Inwestycje.pl S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wiceprezes zarządu Spółki, Pani Anna Sołowska-Łabaz, złożyła rezygnację z pełnionej funkcji w zarządzie Spółki ze skutkiem na dzień 22 marca 2019 r. Pani Anna Sołowska-Łabaz nie podała przyczyn rezygnacji.
Jednocześnie Pani Anna Sołowska-Łabaz od 22 marca 2019 roku będzie w Spółce pełnić rolę Dyrektora Operacyjnego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Przemysław Spyra – Prezes Zarządu
  • Tomasz Krawczyk – Członek Zarządu