Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 29 grudnia 2011 roku Pan Piotr Wiśniewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. Rezygnacja skutkuje z dniem 31 grudnia 2011 r.
Jednocześnie Rada Nadzorcza zobowiązuje się do podjęcia niezwłocznych działań mających na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu