Zarząd Inwestycje.pl S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 19 grudnia 2019 roku otrzymał zawiadomienie od Pani Katarzyny Śliwińskiej o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Przemysław Spyra – Prezes Zarządu