Zarząd Inwestycje.pl S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 stycznia 2019 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Dariusza Ilskiego o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. W treści rezygnacji nie wskazano powodu rezygnacji.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Anna Sołowska-Łabaz – Wiceprezes Zarządu