Zarząd Inwestycje.pl S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 marca 2018 otrzymał zawiadomienie od Pana Piotra Smagały o rezygnacji z pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. W treści rezygnacji nie wskazano powodu rezygnacji.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Anna Sołowska-Łabaz – Wiceprezes Zarządu