Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 26 września 2011 roku powziął informację o zarejestrowaniu zmian w Statucie Spółki. W załączeniu Spółka przekazuje jednolitą treść Statutu po zmianach.

Załącznik:
Statut – treść jednolita

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu

Załączniki: