Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że w załączonej do raportu 25/2011 treści Statutu Spółki zawarta była oczywista omyłka pisarska dotycząca informacji o kapitale zakładowym. W związku z powyższym Zarząd Spółki przesyła skorygowaną treść Statutu.

Załącznik:
Statut – treść jednolita

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu

Załączniki: