Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 23 września 2011 roku na mocy upoważnienia zawartego w uchwale nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego podjął uchwałę w sprawie zmiany terminów subskrypcji akcji serii D. Zapisy na akcje serii D będą przyjmowane w terminie od 21 listopada do 9 grudnia 2011 roku, natomiast przydział akcji zostanie dokonany do 23 grudnia 2011 roku.
Powodem przesunięcia oferty publicznej akcji serii D jest niekorzystna sytuacja na rynkach kapitałowych, która w znacznym stopniu przekłada się na podwyższone ryzyko niepełnego sukcesu oferty. W ocenie Zarządu Spółki warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia subskrypcji jest ustabilizowanie się sytuacji na rynkach kapitałowych.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu