Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”_ informuje, że _1_ w dniu 4 marca 2021 roku Emitent objął 100 udziałów w kapitale zakładowym Inwestycje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi _KRS: 0000885306_, a _2_ w dniu 5 marca 2021 roku pokrył przedmiotowe udziały wkładem niepieniężnym _aport_ w postaci przedsiębiorstwa Emitenta – w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego – stanowiącego zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, przeznaczony do prowadzenia dotychczasowej działalności gospodarczej Emitenta.

Powyższe oznacza, że z dniem 5 marca 2021 roku cała dotychczasowa działalność Emitenta została przeniesiona do Inwestycje.pl sp. z o.o.

Emitent informuje, że jest jedynym wspólnikiem Inwestycje.pl sp. z o.o.

Emitent wyjaśnia, że przeniesienie przedsiębiorstwa Emitenta do Inwestycje.pl sp. z o.o. nastąpiło w ramach działań mających na celu przygotowanie Emitenta do rozpoczęcia działalności polegającej na tworzeniu gier wideo, poprzez przejecie Gamedust sp. z o.o., oraz w związku z przygotowaniami do zaprzestania prowadzenia przez Emitenta dotychczasowej działalności.

Emitent przypomina, że przeniesienie przedsiębiorstwa Emitenta do Inwestycje.pl sp. z o.o. nastąpiło po uzyskaniu stosownej zgody, wyrażonej w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 lutego 2021 roku.