Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 30 czerwca 2011 roku na mocy uchwały Rady Nadzorczej Inwestycje.pl S.A. w związku z wygaśnięciem kadencji Zarządu powołany został Zarząd na nową kadencję. Obecny Zarząd Spółki powołany został na wspólną trzyletnią kadencję, a w jego skład wchodzą:
Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu
Rafał Blum – Członek Zarządu

Informacje dotyczące życiorysów członków Zarządu zamieszczone zostały na stronie internetowej Spółki
http://spolka.inwestycje.pl/o-spolce/wladze-spolki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu