Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 31 marca 2021 roku powołała pana Pawła Fliegera na stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta. Rada Nadzorcza postanowiła również, że Zarząd Emitenta będzie jednoosobowy. W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje życiorys zawodowy pana Pawła Fliegera.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Paweł Flieger – Prezes Zarządu


Załączniki: