Zarząd Spółki Inwestycje.pl S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2012 r. w związku z rezygnacją Pana Grzegorza Czapli z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, o której Emitent informował w raporcie 9/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r., Rada Nadzorcza Spółki na mocy podjętej uchwały powołuje z dniem 1 lipca 2012 r. Panią Annę Sołowską-Łabaz na stanowisko Prezesa Zarządu Inwestycje.pl S.A. na wspólną kadencję.

Pani Anna Sołowska-Łabaz jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studentką studiów podyplomowych Marketingu Internetowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zdobywała na stanowiskach Managera PR i Marketingu oraz Dyrektora Marketingu i Rozwoju Biznesu. Ze spółką Inwestycje.pl S.A. związana jest od 2007 roku, wcześniej na stanowisku Dyrektora Operacyjnego. Do jej głównych obowiązków należy budowa strony przychodowej Spółki (pozyskiwanie reklamodawców), a także ocena i rozwój nowych możliwości marketingowych, budowanie świadomości marki, opracowywanie strategii marketingowej firmy oraz planów sprzedaży. Poza tym Pani Anna Sołowska-Łabaz zajmuje się monitorowaniem i analizą wyników sprzedaży, aktywnie współpracując przy tym z innymi działami firmy.

Informacje dotyczące życiorysów członków Zarządu Emitenta zamieszczone zostały na stronie internetowej Spółki:
http://spolka.inwestycje.pl/strona/o-spolce/wladze-spolki.html

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu