Zarząd spółki Inwestycje.pl S.A. („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 10 września 2020 Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Przemysława Spyrę w skład Zarządu Spółki do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu nowej kadencji.

Życiorys Prezesa Zarządu Spółki stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Przemysław Spyra – Prezes Zarządu


Załączniki: