Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 4 stycznia 2012 r. w związku z rezygnacją dotychczasowego członka Rady, o którym Emitent informował w raporcie 33/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r., Rada Nadzorcza Emitenta dokonała uzupełnienia składu Rady powołując Pana Piotra Smagałę na nowego członka Rady Nadzorczej.

Pan Piotra Smagała jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, studia ukończył w 1993 roku ze specjalizacją z zakresu europejskiego prawa spółek. W latach 1993 – 1994 pracownik Biura Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, Departament Nadzoru Właścicielskiego. W latach 1994 – 1999 roku prawnik w kancelarii prawnej International Economic Law Office Co. „IELO” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. W latach 1999 – 2002 roku prawnik w kancelarii prawnej Beata Gessel i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie i Dyrektor Oddziału Kancelarii we Wrocławiu. Od 2002 roku prowadzi własną kancelarię radcy prawnego we Wrocławiu. W latach 2007-2008 Członek Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Lniarskie ORZEŁ S.A. – spółki giełdowej. Prezes Zarządu Spółek O\’Brien Properties Sp. z o.o., Dolnośląska Grupa Deweloperska Sp. z o.o., Monopol Investment Sp. z o.o., Malarska Sp. z o.o. oraz Nova Development Sp. z o.o. Specjalizuje się w zagadnieniach rynku kapitałowego oraz problematyce deweloperskiej i budowlanej.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu