Zarząd Inwestycje.pl SA („Spółka”) informuje, że dnia 11.06.2018 roku, w związku z rezygnacją dotychczasowego Członka Rady, o którym Emitent informował w raporcie 3/2018, Rada Nadzorcza Emitenta dokonała uzupełnienia składu, powołując Pana Michała Minora na nowego Członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu Emitent przekazuje życiorys Pana Michała Minora.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Anna Sołowska-Łabaz – Wiceprezes Zarządu


Załączniki: